Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

1993-cü il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni faşistlərinin Xocalı şəhərində törətdiyi vəhşilikləri olduğu kimi əks etdirən parçalar. Allah Şəhidlərimizə rəhmət, düşmənlərə lənət eləsin. AMİN!

Əzizim qan içində,
Bir saat, an içində,
Boğuldu, yeksan oldu,
Xocalı qan içində.

Qocanın nə günahı?!
Körpənin nə günahı?!
Qanına qəltan oldu,
Götürmə, Allah, ahı!

Əzizim bu durumu,
Faciə, soyqırımı,
Bu dünya niyə görmür
Dəhşətli qətliamı?!

Əzizim el ağlayır,
Çəməndə gül ağlayır.
Xocalı bağlarında
Xarı bülbül ağlayır.

Əzizim dağ dağımda,
Min çat var dodağımda.
Balamı öldürdülər
Gözümün qabağında.

Əzizinəm bu yara,
Heç sağalmaz bu yara,
Öz yerində insanlar
Çəkildilər min dara.

Əzizinəm atdılar,
Bir-birinə qatdılar.
Ayaqları, başları
Kəsib yerə atdılar.

Əzizinəm gecədə,
Müdhiş, qarlı gecədə,
Hücum etdi erməni,
Vəhşi imiş necə də!

Əzizinəm min ahı,
Min fəryadı, min ahı!
Bu günahsız insanlar
Neyləmişdi, İlahi?!

Əzizinəm çəkdilər,
Kabab kimi çəkdilər,
Qocanı və körpəni
Nizələrə çəkdilər.

Əzizinəm nə röya,
Bu, nə nağıl, nə röya.
Cavanları öldürüb,
Doldurdular quyuya.

Əzizinəm böldülər,
Qaçmayanlar öldülər.
Qaçıb xilas olanlar
Meşəyə töküldülər.

Əzizim gavurdular,
Qaniçən, gavurdular…
Meşəyə qaçanları
Güllə ilə vurdular.

Layla balam, şən balam,
Sinəsi al qan balam,
Tuş gəldin sən düşmənin
Gülləsinə, can balam.