Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Şağan pansionatının həkimi Dilşad Qasımovaya

Əynində ağ xalat, əlində şəfa,
Mehriban, səmimi, şən Dilşad həkim.
Geniş ürəyində sədaqət, vəfa,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!

Sən şəfa verərək alırsan səfa,
Bundan artıq olmaz xoşbəxtlik daha.
Allahdan arzumdur: görmə bir cəfa,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!

Qəlbində sonsuzdur insaf-mürüvvət,
Taqətsiz dizlərə verirsən taqət.
Xalqına edirsən qüvvəncə xidmət,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!

Sağlam bədəndə də sağlam ruh olur,
Sağlam olan həyat eşqiylə dolur.
Sağlam bəniz xəstə ruhla tez solur,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!

Ana qayğısıdır səndəki qayğı,
Sənə xəstələrdən böyükdür sayğı.
Solmazda oyatdın ilhamlı duyğu,
Səni şeirimlə edim şad, həkim,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!