Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Yüz min dillər içində seçilir ana dilim,
Hamısından şirindir, əzizdir doğma dilim.
Anamdan götürmüşəm mən bu dilin binasın,
Ondan doğma olarmı başqa millət anası?!

Ana dilim qədimdir, ana dilim zəngindir,
Onu mənimsəməyən didərgin və qəmgindir.
Nə qədər dillər bilsəm, ondan doğma görmərəm,
Onun bir dırnağını özgə dilə vermərəm.

Nə qədər dillər bilsəm, şerim gəlir bu dildə,
Təbim coşur anamın öyrətdiyi qəbildə.
Anamızı qoruyaq, dilimizi qoruyaq,
Əyilməyə qoymayaq, olaq sipər və dayaq!