Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

OYAN, BƏXTİM!

Oyan, bəxtim, bəsdir yatdın,
Bəsdir dərdə, qəmə batdın.
Oyan, ömür axıb-gedir,
Oyan, ömür baxıb gedir!

Davamı »

GÖZƏL

Əsil gözəlliyə uymaq gözəldir,
Gözəlin ədası, nazı gözəldir.
Gözəldə gözəllik duymaq gözəldir,
Onu gözəl edən nazlı gözlərdir.

Davamı »

DƏNƏCİKLƏR

Pərən düşmüş kəpənək tək
Uçur göydə dənəciklər.
Rəqqasə tək rəqs edərək
Naz-nemətlə enəcəklər.

Davamı »

BAKI

Gözəl diyarımın gözəl paytaxtı,
Bəxtəvər gözəl tək yazılmış baxtın,
Qara qızıldandır təməlin, taxtın,
Gözəllər gözəli, canımsan, Bakı,
Şərəfim, şöhrətim, şanımsan, Bakı!

Davamı »

ZAMAN

Zaman quş qanadlı, uçur ömürdən,
Aylar bir-birini elə hey qovur.
İl də başa çatır, qaçır ömürdən,
Nədir bu qaçhaqaç, bu nə vurhavur?

Davamı »

QORU İNSANLIĞI

Qəlbinin qapısın sən aç taybatay
İnsanlar üzünə, qəlblər gözünə.
Özündən böyüyü, həm kiçiyi say,
Baxma naxələfin nadan sözünə.

Davamı »

SƏN GETDİN

Nisgil parçaladı, diddi qəlbimi,
Alışdım ayrılıq oduna, yandım.
Sənin getdiyini söyləyən dili
Alışıb yandıran gur alov sandım.

Davamı »

BAHAR LÖVHƏLƏRİ

Təbiətin gözəl qızı yaz gəldi,
Mövsümünə yeni libas gətirdi.
Ağaclara gül – çiçəklər səpdirib,
Yamaclarda yaşıl xalça bitirdi.

Davamı »

SABAHIN GÖZÜ

Sabahın gözləri nazla açılmış,
Seyr edir o dağı, çəməni, düzü.
Duman çiçəklərin üstə asılmış,
Ləçəkdə jalələr oxşayır gözü.

Davamı »