Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

ÖZÜMÜ TAPAYDIM

Özümü özümdə itirmişəm mən,
Özümü özümdə axtarır gözüm.
Artıq saçlarıma səpilibdir dən,
Özüm də bilmirəm hardayam özüm.

Davamı »

MƏNİM DÜNYAM

Mənim dünyam bambaşqadır,
Bu dünyayla heç tuş gəlmir.
Ürəyimlə başbaşadır,
Bu dünyanı sirdaş bilmir.

Davamı »

ZƏHƏR BADƏSİ

Dilin itiliyi bıçaqdan iti,
Onun yarasına məlhəm tapılmaz.
Sağalar ən dərin bıçaq yarası,
Dil vuran yaralar əsla sağalmaz.

Davamı »

OYAN, BƏXTİM!

Oyan, bəxtim, bəsdir yatdın,
Bəsdir dərdə, qəmə batdın.
Oyan, ömür axıb-gedir,
Oyan, ömür baxıb gedir!

Davamı »

GÖZƏL

Əsil gözəlliyə uymaq gözəldir,
Gözəlin ədası, nazı gözəldir.
Gözəldə gözəllik duymaq gözəldir,
Onu gözəl edən nazlı gözlərdir.

Davamı »

DƏNƏCİKLƏR

Pərən düşmüş kəpənək tək
Uçur göydə dənəciklər.
Rəqqasə tək rəqs edərək
Naz-nemətlə enəcəklər.

Davamı »

BAKI

Gözəl diyarımın gözəl paytaxtı,
Bəxtəvər gözəl tək yazılmış baxtın,
Qara qızıldandır təməlin, taxtın,
Gözəllər gözəli, canımsan, Bakı,
Şərəfim, şöhrətim, şanımsan, Bakı!

Davamı »

ZAMAN

Zaman quş qanadlı, uçur ömürdən,
Aylar bir-birini elə hey qovur.
İl də başa çatır, qaçır ömürdən,
Nədir bu qaçhaqaç, bu nə vurhavur?

Davamı »

QORU İNSANLIĞI

Qəlbinin qapısın sən aç taybatay
İnsanlar üzünə, qəlblər gözünə.
Özündən böyüyü, həm kiçiyi say,
Baxma naxələfin nadan sözünə.

Davamı »