Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

SƏN GETDİN

Nisgil parçaladı, diddi qəlbimi,
Alışdım ayrılıq oduna, yandım.
Sənin getdiyini söyləyən dili
Alışıb yandıran gur alov sandım.

Davamı »

BAHAR LÖVHƏLƏRİ

Təbiətin gözəl qızı yaz gəldi,
Mövsümünə yeni libas gətirdi.
Ağaclara gül – çiçəklər səpdirib,
Yamaclarda yaşıl xalça bitirdi.

Davamı »

SABAHIN GÖZÜ

Sabahın gözləri nazla açılmış,
Seyr edir o dağı, çəməni, düzü.
Duman çiçəklərin üstə asılmış,
Ləçəkdə jalələr oxşayır gözü.

Davamı »

YAŞA, YAŞADARAQ

Əynində ağ xalat, əlində şəfa,
Mehriban, səmimi, şən Dilşad həkim.
Geniş ürəyində sədaqət, vəfa,
Yaşa, yaşadaraq sən, Dilşad həkim!

Davamı »

MÜƏLLİM

Müəllim sanki bir bədrli Aydır,
Gözlərə nur verir, sözlərə işıq.
Hər kəsin qəlbinə İlahi paydır,
Aləmi dəryadır, özü yaraşıq.

Davamı »

ANA DİLİM

Yüz min dillər içində seçilir ana dilim,
Hamısından şirindir, əzizdir doğma dilim.
Anamdan götürmüşəm mən bu dilin binasın,
Ondan doğma olarmı başqa millət anası?!

Davamı »