Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

ALİ BAŞ KOMANDANA

Böyük təşəkkür olsun Ali Baş Komandana,
Qüşməni qovmaq üçün əks hücum verdi ona,
Otuz illik həsrəti qoymaq üzrədir sona.
Yaşasın Qarabağım, Bütöv Azərbaycanım,
Dövlətimin başçısı, Ali Baş Komandanım!

Davamı »

DURMA, ƏSGƏR, İRƏLİ!

Şanlı Ordum, irəli, Qarabağın dardadır,
Laçının, Kəlbəcərin, yurdun gözü yoldadır,
Hövsələsi qalmayıb, otuz il işğaldadır.
Ucalt şanlı adını, o şanlı bayrağını,
Göstər Vətənə olan o mərdlik dayağını!

Davamı »

BAKI

Gözəl diyarımın gözəl paytaxtı,
Bəxtəvər gözəl tək yazılmış baxtın,
Qara qızıldandır təməlin, taxtın,
Gözəllər gözəli, canımsan, Bakı,
Ürəyim, nəfəsim, qanımsan, Bakı!

Davamı »

ŞƏHİD QƏRƏNFİL

Şəhidlər Vətənin, xalqın yolunda,
Şəhidlər yolunda şəhid oldun sən.
İgid şəhidlərin məğrur qolunda,
Şəhidlər halında şəhid oldun sən.

Davamı »

QARABAĞ

Cənnət məkanıydın, vurğunduq sənə,
Nankor övlad satdı səni düşmənə –
Güllü bağlarında güllərin soldu,
Adın tək bəxtin də qapqara oldu.

Davamı »