Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

MÜQƏDDƏS SEVGİ

irvələri fəth etdin,ucaldın igidliyə,
Oldun ən ali insan həyatımda, gözümdə.
Fəth elədin həm məni, heyranam bu mərdliyə,
Qürur hissi duyuram mən fərəhlə özümdə.

Davamı »

RUSA, ERMƏNİYƏ YOX

Tarix təkrarlanır yenə də bu gün,
Ruslar at oynadır Qarabağımda.
Keçən əsrlərdə olduğu kimi,
Ruslar it oynadır Qarabağımda.

Davamı »

ƏSGƏR

Ali Komandandan bəyanət aldın,
Vətəni, xalqını əmanət aldın.
Xalqın dəstəyindən dəyanət aldın,
Qartal tək şığıdın döyüşə, əsgər,

Davamı »

ALİ BAŞ KOMANDANA

Böyük təşəkkür olsun Ali Baş Komandana,
Qüşməni qovmaq üçün əks hücum verdi ona,
Otuz illik həsrəti qoymaq üzrədir sona.
Yaşasın Qarabağım, Bütöv Azərbaycanım,
Dövlətimin başçısı, Ali Baş Komandanım!

Davamı »

DURMA, ƏSGƏR, İRƏLİ!

Şanlı Ordum, irəli, Qarabağın dardadır,
Laçının, Kəlbəcərin, yurdun gözü yoldadır,
Hövsələsi qalmayıb, otuz il işğaldadır.
Ucalt şanlı adını, o şanlı bayrağını,
Göstər Vətənə olan o mərdlik dayağını!

Davamı »