Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

BAKI

Gözəl diyarımın gözəl paytaxtı,
Bəxtəvər gözəl tək yazılmış baxtın,
Qara qızıldandır təməlin, taxtın,
Gözəllər gözəli, canımsan, Bakı,
Ürəyim, nəfəsim, qanımsan, Bakı!

Davamı »

ŞƏHİD QƏRƏNFİL

Şəhidlər Vətənin, xalqın yolunda,
Şəhidlər yolunda şəhid oldun sən.
İgid şəhidlərin məğrur qolunda,
Şəhidlər halında şəhid oldun sən.

Davamı »

QARABAĞ

Cənnət məkanıydın, vurğunduq sənə,
Nankor övlad satdı səni düşmənə –
Güllü bağlarında güllərin soldu,
Adın tək bəxtin də qapqara oldu.

Davamı »

AZƏRBAYCANIM

Sən mənə anasan, anamdan əziz,
Sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz,
Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım,
Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım!

Davamı »