Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

AZƏRBAYCANIM

Sən mənə anasan, anamdan əziz,
Sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz,
Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım,
Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım!

Davamı »

VƏTƏNDƏDİR

Qərib yerdə şah olsan da,
Canın çəkir Vətən odu.
Ən ləzzətli dad alsan da.
Başqa daddır Vətən dadı.

Davamı »