Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

ANA, AĞLAMA

Şəhidlik zirvəsi qismətin oldu,
Allah rəva bildi bu şəhadəti.
Köksün Vətəninə sevgiylə doldu,
Alışdı qəlbində torpaq həsrəti.

Davamı »

ƏMANƏT VAR

Toxunmayın, sevdalıyam,
Xəyalımda məhəbbət var.
Bir igidin sevdasıyam,
Sevdasında dəyanət var.

Davamı »