Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

ƏMANƏT VAR

Toxunmayın, sevdalıyam,
Xəyalımda məhəbbət var.
Bir igidin sevdasıyam,
Sevdasında dəyanət var.

Davamı »

MÜQƏDDƏS SEVGİ

irvələri fəth etdin,ucaldın igidliyə,
Oldun ən ali insan həyatımda, gözümdə.
Fəth elədin həm məni, heyranam bu mərdliyə,
Qürur hissi duyuram mən fərəhlə özümdə.

Davamı »

RUSA, ERMƏNİYƏ YOX

Tarix təkrarlanır yenə də bu gün,
Ruslar at oynadır Qarabağımda.
Keçən əsrlərdə olduğu kimi,
Ruslar it oynadır Qarabağımda.

Davamı »

ƏSGƏR

Ali Komandandan bəyanət aldın,
Vətəni, xalqını əmanət aldın.
Xalqın dəstəyindən dəyanət aldın,
Qartal tək şığıdın döyüşə, əsgər,

Davamı »