Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin ad günü münasibətiylə

İlham azad ölkəmizdə rəhbər olan gündən bəri,
Zirvələri fəth eləyir kamalının hər əsəri.

Bu layiqli oğlu ilə fəxr eləyir Azərbaycan,
Ayaq qoyub gəzdiyi yer olur abad bir gülüstan.

Şəhərlərin, rayonların o dəyişdi simasını,
Əyan etdi səyi ilə gözəlliyin mənasını.

Bakı-Ceyhan, Qars-Ərzurum yolun çəkdi ulu Heydər,
Bu yollar çox mətanətlə fəth elədi əldə zəfər.

İlham verir xalqımıza İlhamdakı hünər, ilham,
Vardır belə sərkərdəyə ölkəmizdə böyük inam.

Diplomatlar dünyasında indi onun adı vardır,
Onun müdrik dühasından bütün dünya xəbərdardır.

Ulu Heydər dühasını yaşadaraq yaşayır o,
Ləyaqətli xələf kimi öz adını daşıyır o.

Gün olsun ki, siyasəti azad etsin torpaqları,
Sevindirsin bu möhtəşəm əməyiylə dostu, yarı.