Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Düz söz söylə, əyrini gətirmə heç dilinə,
Düz əyrini kəsibdir, şübhə yoxdur əlinə.

Düz söz iti oraqdır, biçib-tökər əyrini,
Düz söz zindan çəkicdir, əzib-sökər əyrini.

Düz söz dili uzadar, uca edər başını,
Düz gümüş xəncər olub kəsər əyri daşını.

Düz ən iti qılıncdır, batar əyri gözünə,
Tez əriyər, məhv olar əyri özü-özünə.

Düz incələr, üzülməz, düz əyilməz, yıxılmaz,
Düz zirvələr fəth edər, düzə heç zaval olmaz.

Allah düzlük buyurur, Solmaz, düzü qoruyur,
Düzün yolu düz olur, qazanır şöhrət, uğur.

2019 Solmaz Şirin. Müəllif hüquqları qorunur.

Powered by Megavision International