Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Almasın əlimdən Allah qolumu,
Bu əli o ələ möhtac etməsin.
Qardaşı, bacını, əziz qohumu
Evində sağ etsin, tərac etməsin.

Bu evin işığı o evə düşmür,
Hər evin özünün çırağı olsun.
Bu evin xörəyi o evdə bişmir,
Hərənin kisəsi, ruzisi dolsun.

Allahın adıyla göyə ucalaq,
Onun bəndəsinə ağız açmayaq.
Allahın özünə ümidvar olaq,
Bəndə kimdir, ona əlimiz açaq?!

Bəndə verdiyinin dalınca baxır…
Allah verdiyini halal görəndir,
Bəndəsə, hardasa, başına qaxır.
Allah yaradandır, Allah verəndir.!