Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

AYDAN

Aydan da gözəl qızdır,
Yengi işıq ulduzdur.
Dünyada ona tay yox,
Allah payı, yalnızdır,
Nemətdir, o naz-nazdır.

Davamı »

ŞƏBNƏMƏ

8 Mart bayramın mübarək, Şəbnəm!
Xoşbəxt ol atanla, ananla bahəm.
Bütün arzuların açsın gül-çiçək,
Həmişə olasan beləcə göyçək.

Davamı »

SƏMA BALAYA

S əma bala, xoş gəlmisən,
Ə l-ayağın yüngül olsun.
M ahnı qoşaq gəlişinə,
A dın bizə tər gül olsun.

Davamı »

TAMERLAN

Tamerlan gözəl oğlan,
Dörd yaşlı dəcəl oğlan.
Çox sevir atasını,
İncitmir anasını.

Davamı »