Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

ALLAH VERSİN

Almasın əlimdən Allah qolumu,
Bu əli o ələ möhtac etməsin.
Qardaşı, bacını, əziz qohumu
Evində sağ etsin, tərac etməsin.

Davamı »

BU DÜNYA – O DÜNYA

Görəsən, nə üçün bəxş etmiş Tanrı,
Bizi bu dünyaya, verərək can, qan?
O biri dünyanı yaratmaqçınmı,
Şirin canımızı edirik qurban?

Davamı »

YA GÜLDÜR, YA ÖLDÜR

Allah, yaratmısan yaşayım, gülüm,
Yaratmamısan ki, dərd-sərdən ölüm.
Dərdə yem üçünmü verdin canımı?
Qaraltmaq üçünmü verdin qanımı?

Davamı »

ALLAHA MÜRACİƏT

Sənə yalvarıram, ey ulu Tanrı,
Qardaş qırğınına yol vermə bir an.
Sülhün işığına yönəlt onları,
İnsanla insan tək davransın insan.

Davamı »